Bellam Belaga Kannada Song Lyrics

Bellam Belaga Kannada Song Lyrics

Bellam Belaga Kannada Song Lyrics

Song Name:Bellam Belaga
Movie Name:Brindavana
Composer:V Harikrishna

Bellam Belaga Kannada Song Lyrics

M=Male F=Female

Men Chorus:Helelo…thaane thandaano..oh…
Helelo…thaane thandaano…

Women Chorus:Mayyo Mayya rahi Mayya reyo rahi Mayya reyo rahi
Mayya re…x2

F:Bellam Belaga chellodakka,
neeli pandche hudkond banda soorya…namma soorya
Namma oora henna nodi,
Hallu dingi hindey banda soorya… nodo soorya

M:Nanovlu kastoori
F:Hadu yaro yaru
M:Nanolage Kaveri
F:Aval Yaava ooro

M:Hey Kannada manne, Kannada henne
Kasturi Kane, nanji
Kannada neeru, Kannada husiru
Kaveri neeney, nanji

M:Nanu Kannadiga…Kannada Kavaliga
Nanu Kannadiga…Kannadakey kavaliga

Men chorus:Bari ghamandu, hejjey gellendu
Kotu saaldu thaani thandanu
Swami Mahadeva, yelu betana daati
bandu ninthano…

Women Chorus:Mayyo Mayya rahi Mayya reyo rahi Mayya reyo rahi
Mayya re…x2

F:Dundu malley maathadthave namma uralli
M:Malligegagu gaama thanda bashey kane nammadu
Kogiley kooda Kannadalley koogo nadu nannadu

F:Tampoo gaali manemadaithey namma uralli
M:Elli beso gaaliyalli preethigilla korathey
thangaali yoo Kannada dim dimmave keluthey
Ellaroo nammore annodu namoorey
Karunena thorodey karunaadu anthaarey

M:Hey Kannada jana Kannad gaali
Chanda kane nanji
Kannada neeru, Kannad maathu
Thaayi kane nanji

M:Nanu Kannadiga…Kannada Kavaliga
Nanu Kannadiga…Kannadakey kavaliga
F: Hey hennu andre kannu kano
namma uralli
M: Eddi theedid gombey haagey
namma kannadathi
Avala kandrey Kayya mugivyo
namma sanskriti

F: Maana swabhimaana namma
praana kelilli
M: Roma Roma Romaanchana
Namma charitre
Kaigey Khadga Kanndiga
Eddu ninth bitre

Belloora vayyara Kolara bangara
nammoora mayyoora ellana eddara
Kannada maathd Kannada paadvad
Kannada usiraad nanji
Kannada sathya Kannada nithya
Keeley nanna nanji

M:Nanu Kannadiga…Kannada Kavaliga
Nanu Kannadiga…Kannadakey kavaliga

4 years ago