Ang Mga Dulot Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Ang Mga Dulot Traditional Guitar Chords

[Intro]
C F C F

[Chorus]
F C
Ang mga dulot namon Gino-o,
F
Tanda sang amon pagtoo sa Imo.
Bb Gm
Dapat halaran kag pagtoohan
C F
Ang Dios sang gugma nga Hari sang tanan.

I
F Bb F
Ihalad namon sa Imo Gino-o,
G7 C7
Ang mga buhat namon kag kaayo.

II
F Bb F
Yari ang amon nga taguiposoon,
G7 C7
Ang amon bug-os nga kaugalingon.

III
F Bb F
Aton suliton ang pagsakripisyo,
G7 C7
Sang kaugalingon ni Hesukristo.

IV
F Bb F
Ang wa’y kaanggid nga gugma ni Kristo,
G7 C7
Ang kabangdanan sang aton pagtoo

V
F Bb F
Ang kaluwasan naton nagasandig,
G7 C7
Sa sakripisyo didto sa kalbaryo.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *