Dios Namon Sang Kalooy Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Dios Namon Sang Kalooy Traditional Guitar Chords

I
Dm C
Dios namon sang kalooy
Dm
Ikaw ang amon nga Amay
C
Magbubuhat, manunubos
Dm
Kag Gino-o sang tanan.

[Refrain]
F Bb F C
Hesus, malooy ka sa amon
F C
Patawaron mo kami
F C Dm C
Ang sala gindumtan namon
Dm
Dili na magliwat kami

II
Dm C
Namatay si Hesukristo
Dm
Didto sa kalbaryo
C
Agud nga kita maluwas
Dm
Sa kasubo nga daku.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *