Div Dūjiņas Gaisā Skrēja Traditional Guitar Chords

Div Dūjiņas Gaisā Skrēja Traditional Guitar Chords

Div’ dūjiņas gaisā skrēja – Latvian folk song

[Verse]
Gm Bb
Div’ dūjiņas gaisā skrēja
Cm D
Abas skrēja dūdodams’
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Abas skrēja dūdodams’

Gm Bb
Div bāliņi kārā jāja
Cm D
Abi jāja domādam
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Abi jāja domādam

Gm Bb
Vai būs jāti vai nejāti
Cm D
Vai palikti sētiņā
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Vai palikti sētiņā

Gm Bb
Sētiņā’i laba dzīve-
Cm D
Jaunas meitas gultu tais’
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Jaunas meitas gultu tais’

Gm Bb
Kas taisīja zaldātam’i,
Cm D
Kas tam klāja paladziņ’
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Kas tam klāja paladziņ’

Gm Bb
Priežu zari, egļu skujas –
Cm D
Karavīra paladziņš
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Karavīra paladziņš

Gm Bb
Sūnu cinis, akmentiņis –
Cm D
Karavīra spilventiņš
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Karavīra spilventiņš

Gm Bb
Kur palika mans bāliņis –
Cm D
Karodziņa nesējiņš?
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Karodziņa nesējiņš?

Gm Bb
Tur aizgāja, tur palika
Cm D
Uz tām prūšu robežām
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Uz tām prūšu robežām

Gm Bb
Tur staigāja Dieva dēli
Cm D
Dvēselītes lasīdam
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Dvēselītes lasīdam

Gm Bb
Atraduši dvēselīti,
Cm D
Ietin baltā villainē
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Ietin baltā villainē

Gm Bb
Ienes klusā pavēnī,
Cm D
Guldin’ Dieva šūpulī
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Guldin’ Dieva šūpulī

Gm Bb
Aijā mīļa dvēselīte,
Cm D
Karā kauta – nemirus’
Gm D Gm D Eb
Ai-jā ai-jā-jā
Bb Cm D Gm
Karā kauta – nemirus’

2 years ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *