Himaya Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Himaya Traditional Guitar Chords

Chorus:
Bb F7 Bb
Himaya, himaya sa Dios sa kahitaasan,
F7 Bb Eb Bb
Kag sa duta paghidait, sa mga tawo
F7 Bb
Nga maayo sing kabubut-on.

I
Eb F7 Bb GmDm F7 Bb
O Gino-ong Dios, Hari nga langitnon,
Eb F7 Bb F7 Bb
Dios nga Amay, makakagahum sang tanan.
C7 F C7 F
Nagadayaw kami sa Imo, nagapanginbulahan kami.
C7 F C7 F
Nagasimba kami sa Imo, nagahimaya kami.
F7 Bb F7 Bb
Nagapasalamat kami tanan sa Imo.
Eb Bb F7 Bb
Bangud sang daku Mo nga himaya. (Chorus)

II
Eb F7 Bb Gm
O Gino-ong Hesukristo,
Cm F7 Bb
Bugtong Anak sang Dios nga Amay.
Eb F7 Bb F7 Bb
Gino-ong Dios Kordero sang Dios.
C7 F C7 F
Ikaw nga nagawala sang mga sala sang kalibutan,
C7 F C7 F
Malooy ka sa amon, kag batuna ang amon pag-ampo.
F7 Bb F7 Bb
Ikaw nga nagalingkod sa too sang Dios nga Amay.
Eb Bb F7 Bb
Malooy ka sa a – mon.(Chorus)

III
Eb F7 Bb Gm
Tungod kay Ikaw lamang ang Santo,
Cm F7 Bb
Ikaw lamang ang Gino-o.
Eb F7 Bb
Ikaw lamang ang labing mataas,
F7 Bb C7 F
O Jesukristo, upod sa Espiritu Santo ,
C7 F F7 Bb F7 Bb

sa himaya sang Dios nga Amay. A—-men. A—-men. (Chorus)

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *