Improperio Banwa Ko Anung Ginhimo Ko Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Improperio Banwa Ko Anung Ginhimo Ko Traditional Guitar Chords

I
Bbm Ebm Bbm
Banwa ko anong ginhimo ko,
Ebm F
Nga imo ginsilutan ako
Bbm
Banwa ko anu ang sala ko
Ebm Bbm
Kon mahimo sabton mo ako

Chorus:
Bb
O Santong Dios, O Santong Dios.
Ebm
Santos kag gamhanan nga Dios.
Bbm
O Dios nga di mamalatyon
Ebm F Bbm
Malooy ka, O Dios sa amon.

II
Bbm Ebm Bbm
Gikan sa duta sang Ihipto
Ebm F
Ginluwas, ginhilway Ko kamo,
Bbm
Sa pagbantay nakon sa imo
Ebm Bbm
Krus bala ang igabalos mo.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *