O Kordero Sang Dios Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

O Kordero Sang Dios Traditional Guitar Chords

Bb Ab
O Kordero sang Dios,
Eb Bb
Nga nagawala ka
Bb Ab Eb Bb
Sang mga sala sang kalibutan
Eb F Bb
Malooy ka sa amon

Bb Ab
O Kordero sang Dios,
Eb Bb
Nga nagawala ka
Bb Ab Eb Bb
Sang mga sala sang kalibutan
Eb F Bb
Malooy ka sa amon

Bb Ab
O Kordero sang Dios,
Eb Bb
Nga nagawala ka
Bb Ab Eb Bb
Sang mga sala sang kalibutan
Bb Eb F Bb
Hatagi kami sing paghidait.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *