Pagdayawon Ang Imong Himaya Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Pagdayawon Ang Imong Himaya Traditional Guitar Chords

C F C
Pagdayawon ang Imong himaya
F G C
O Maria nga iloy sang Dios.
F C C7
Bansagon ka sa tanan nga duta.
G C
Kag halaran sang gugmang takus.

G C
Maghimaya ka Birhen nga putli.
F C F C G F C
Kabugwason nga labing magayon.
G C F
Maghimaya ka sang Dios pinili
G C
Asusena ka nga maamyon.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *