Poon Iyong Kahahabagan Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Poon Iyong Kahahabagan Traditional Guitar Chords

I
D A7
Poon, Iyong kahabagan
D
Ang aming pammamagaling;
A7 G
Tulutan Mo, Poong Mahal
D A7 D
Na puso nami’y masaling.

II
D A7
Hesus, Iyong kahabagan
D
Kaming lubhang patay loob
A7 G
Tulutan Mo, Poong Mahal
D A7 D
Na matalima kang lubos.

III
D A7
Poon, Iyong kahabagan
D
Kaming duwag makikiasangkot
A7 G
Tulutan Mo, Poong Mahal
D A7 D
Na tawag mo ay masagot.

II
Eb Bb7
Hesus, Iyong kahabagan
Eb
Kaming lubhang patay loob
Eb7 Ab
Tulutan Mo, Poong Mahal
Eb Bb7 Eb
Na matalima kang lubos.

III
E B7
Poon, Iyong kahabagan
E
Kaming duwag makikiasangkot
E7 A
Tulutan Mo, Poong Mahal
E B7 E
Na tawag mo ay masagot.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *