Sa Piging Ng Ating Panginoon Traditional Guitar Chords by Misc Traditional

Sa Piging Ng Ating Panginoon Traditional Guitar Chords

Koro:
Bb Gm Eb F
Sa piging ng ating Panginoon
Gm Eb F
Tayo’y laging nagtitipon.
Bb Eb D7 Gm
Upang matutong magmahalan
Eb Bb F Bb
Sa pag-ibig na nakamtan.

I
F Bb
Buhay ay inialay N’ya.
F G
Sa Dakilang Diyos Ama.
Gm A7 Dm
Upang atin nang makamtan
Gm C7 F
Buhay na walang hanggan.

II
F Bb
Buhay ay inialay N’ya.
F G
Upang tayo’y magkaisa
Gm A7 Dm
Sa paghahatid ng ligaya,
Gm C7 F
Mula sa pag-ibig N’ya.

III
F Bb
May galak na makakamtan
F G
Sa bawat pag-bibigayan.
Gm A7 D
Habang buhay ay ingatan
Gm C7 F
Ang tapat na samahan.

IV
F Bb
Dinggin aming dalangin
F G
Sa Iyo, Poong mahal
Gm A7 D
Ang lihim ng ‘Yong pag-ibig.
Gm C7 F
Sana’y aming makakamtan.

1 year ago

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *